Bela_N_Radb2.jpg
Bela_n_Radb-z_boku.jpg
Bela_N_Radb_Socha5.jpg
Bela_N_Radb_Socha6.jpg
007u-BelanadRadbuzou_a.jpg
Bela_N_Radb_Socha4.jpg
BelanadRadbuzou-mestskyznak.jpg
Bela_N_Radb_Socha3.jpg
Bela_N_Radb_Socha2.jpg
Bela_N_Radb.jpg
Bela_N_Radb_Socha1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BĚLÁ NAD RADBUZOU

BĚLÁ NAD RADBUZOU (Domažlice) - barokní silniční most

Městečko Bělá se rozkládá v údolí při vtoku Bezděkovského potoka do Radbuzy, 23 km severně od Domažlic a nedaleko dálnice do Rozvadova či hradu Přimdy. První zmínku o Bělé přináší už kronikář Kosmas v 11. století. Most, jenž je zobrazen i v městském znaku Bělé, překračuje říčku Radbuzu a byl postaven kolem roku 1710. Nahradil tak původní most dřevěný, který v těchto místech stál. Osmiobloukový most je sestaven z kamenných kvádrů. Z tělesa mostu vystupují tři páry pilířů, na nichž jsou umístěny sochy světců. Ve směru od městečka nalevo stojí jako první socha Archanděla Michaela, uprostřed mostu stojí socha sv. Jana Nepomuckého, třetí socha představuje snad sv. Antonína Paduánského. Na protější straně mostu začíná galerie světců sochou Panny Marie Neposkvrněné, uprostřed stojí socha sv. Václava a jako poslední uzavírá řadu plastika sv. Erazima. Na rozevřené zídce, která přechází v parapet mostu, jsou umístěny čtyři páry kamenných koulí. Do roku 1995 procházela přes most veškerá doprava. Dnes je v Bělé vybudován obchvat a průjezd přes historický most není povolen. V roce 2001 byl vypracován projekt na celkovou rekonstrukci mostu. Osm mostních oblouků má pouze dvoumetrové rozpětí a 1,5 metru vysoké vzepětí. Most leží 20 km daleko od pramene Radbuzy, kterou překonává, takže jeho ohrožení povodněmi je jen minimální. Celkem 45 metrů dlouhý most býval cílem četných poutí a dodnes jsou na něj místní občané právem hrdí. Proto také MUDr. O Tikal kresbu mostu (spolu se zkříženými chodskými čakany a pecnem chleba) navrhl do znaku Bělé nad Radbuzou. Většinu roku je poměrně nízká mostní stavba zakrytá bujnou vegetací, takže není snadné pořídit celkový pohled na most.