Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VERMĚŘOVICE

VERMĚŘOVICE (Ústí nad Orlicí) - empirový silniční most

Kamenný tříobloukový silniční most se zesílenými pilíři překlenuje řeku Tichou Orlici před vjezdem do obce po silnici od Letohradu a Žamberka, za nádražím Českých drah. Šlo o součást budovaného komunikačního systému v polovině 19. století, do níž se hlásí i samotná mostní stavba.