402u-Verdek_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VERDEK u Dvora Králové

VERDEK u Dvora Králové (Trutnov) - dřevěné kryté mosty

Poměrně velmi málo známé jsou dva dřevěné kryté mosty přes Labe ve Verdeku ve východních Čechách. Jsou asi 2 km na severozápad od Dvora Králové, při silnici vedoucí na Horní a Dolní Nemojov. Krytý most blíže k Nemojovu je stále v provozu a vede do Blížovic a Filířovic. Jeho orientace je severojižní, je 25 metrů dlouhý, 3 metry široký, hřeben střechy je 5 metrů nad mostovkou, hladina Labe kolísá ve výšce 2 až 3 metry od spodního okraje mostovky. Most má věšadlovou konstrukci později zesílenou vzpěradly, krov má 27 krokví vzdálených od sebe jeden metr. Konstrukce je zesílena pěti ocelovými táhly. Bednění mostu sahá až pod okap, na návodní straně jsou v bednění dvě okna. Zmínky o tomto mostu jsou údajně již z roku 1641, avšak v roce 1913 byl zbořen a nynější jeho podoba je z roku 1938. I když je zatížitelnost mostu snížena na 1,5 tuny, i omezeným provozem očividně trpí. Druhý krytý most ve Verdeku je při výjezdu z obce u místní kamenosochařské dílny. Jde o stavbu zcela zapomenutou, protože ztratila své poslání, když byla zrušena scelením pozemků komunikace, která přes most vedla. Most je rovněž věšadlové konstrukce později doplněné vzpěradly. Jeho délka je 20 metrů, šířka 3 metry a výška hřebene nad mostovkou pět metrů. Výška hladiny Labe pod spodním okrajem mostovky kolísá mezi 2 až 3 metry. Při vjezdu na most je zajímavý přístřešek. Stáří tohoto druhého mostu ve Verdeku se odhaduje na 70 let. Bednění a střecha obou mostů chránily jednak jeho nosnou konstrukci, ale také poskytovaly přístřešek selským povozům.