398u-Velke_Mezirici_dd.jpg
398u-Velke_Mezirici_bb.jpg
398u-Velke_Mezirici_c.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (Žďár nad Sázavou) - železniční viadukty

Na lokální železniční trati z Velkého Meziříčí do Křižanova nalezneme ocelový příhradový most s horní mostovkou o šesti polích přes řeku Oslavu, dále kamenný most o devíti polích a konečně i obloukový betonový viadukt o osmi obloucích.