398u-Velke_Mezirici_aa.jpg
398u-Velke_Meziriciff.jpg
398u-Velke_Mezirici_ee.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (Žďár nad Sázavou) - úvodní stať

Velké Meziříčí patří k Mekkám našeho mostařství. Je tu (včetně okolí) nejen řada pozoruhodných mostních staveb - například silniční, železniční a zámecký most - ale především zdejší Muzeum silnic a dálnic. Díky jeho aktivitám se zde již delší dobu systematicky buduje sbírka modelů našich unikátních mostů (však se na ně velice často v textu odvoláváme). Vedle mostů, jimž jsou zasvěcena jednotlivá hesla, je třeba zmínit i některé zaniklé. V bezprostřední blízkosti silničního mostu Vysočina (viz samostatné heslo), v zámeckém parku byl rekonstruován krásný krytý roubený most přenesený z nedaleké Krásněvsi. Most (vlastně zkomponovanou lávku) sestavil tesařský mistr pan Klimeš. Má připomínat i další, dnes již zničené mosty přes řeku Oslavu (zvanou též Radotínka) ve Velkém Meziříčí. Byly to Kolovratský, Jelínkův, Moráňský, Pivovarský a Farský most. Nelze ani opomenout, že součástí aglomerace Meziříčí je dnes i obec s příznačným jménem Mostiště, kde rovněž nalezneme zajímavý most.