040-Brno-Pisarky-Kizkovskeho.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-PISÁRKY

BRNO-PISÁRKY (Brno) - tramvajový most

Nedaleko vyústění ulice Pekařské do Mendlova náměstí stával přes svratecký náhon most zvaný Špitálský. Podobně jako další brněnské historické mosty Novosadský (pod Petrovem) či Sladovnický u "Židovské brány" (u dnešní Masarykovy) také Špitálský most zmizel. Avšak jen o několik set metrů dále mezi Starým Brnem a Pisárkami vyrostl o 300 let později atraktivní, železobetonový předpjatý tramvajový most se dvěma kolejišti. Je specifický svým zakřivením, stoupáním a navíc i nestejnoměrnou tloušťkou nosníku, který má proměnlivé rozměry. Pro tyto vlastnosti je brněnský most mezi ulicemi Hlinky, Křížkovského, Výstavní a Rybářská nazýván "brněnský Karakas" - pro svou podobnost s mostem ve středoamerickém Caracasu. Tamní most je však o 3 metry užší než 9 metrů široký most brněnský. Most se stavěl v polovině 60. letech v rámci přestavby Starého Brna. Původním záměrem bylo postavit most s půdorysem přímky, ale bezprostřední blízkost Výstaviště s půlkruhovým utvářením budovy pokladen a vstupů a v neposlední řadě historizující prostředí nedalekého zámečku Mitrovských rozhodly o stavbě křivky s půdorysným obloukem o poloměru 70 metrů a s vrcholovým zakružovacím obloukem s poloměrem 1 000 metrů. V tehdejším brněnském Dopravoprojektu (ing. Vaňous) byl most vyprojektován jako oboustranně vetknutý prostorový rám o jednom poli a s příčlí komorového průřezu proměnné výšky. Jinými slovy tloušťka nosníku se od jedné závěrné zdi ke druhé mění. Stavba se nákladem pouhých 2,1 milionu korun uskutečnila podle prováděcího návrhu brněnské pobočky Dopravních staveb Olomouc (ing. J. Juránek) a v neuvěřitelně krátké době 6 měsíců (od 11. 1. do 30. 6. 1965). Stavbě předcházely pokusy a měření na modelu z umaplexu prováděné prof. K. Zůdou a doc. J. Kopeckým na brněnské stavební fakultě VUT. Most je ojedinělý i značným úhlem stoupání (45 promile) a byl kolaudován po zatěžkávací zkoušce s šesti plně naloženými tramvajovými vozy - každý o hmotnosti 29 tun. Přes pisárecký most přejíždí denně mnoho desítek poměrně těžkých souprav, protože leží na frekventované trase vedoucí z Řečkovic až k brněnské přehradě. Přesto slouží už téměř 35 let bez vážnějších oprav. Stal se také cílem pozornosti nejen mostařů-odborníků, ale i návštěvníků Brna. Jeho model je též součástí rozsáhlé sbírky mostních modelů v Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.