398u-Velke_Mezirici.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (Žďár nad Sázavou) - silniční most Vysočina

Soutěž na přemostění 75 metrů hlubokého údolí Oslavy ve více než čtyřsetmetrové délce byla vypsána již v roce 1967, mezi variantou betonovou a ocelovou byla vybrána varianta vlastně dvou souběžných ocelových mostů vedle sebe, a to o šířce 13,7 metru a 13,8 metru, a to v roce 1971, samotná stavba byla zahájena roku 1973. Projekt konstrukce dostala brněnská pobočka Vítkovických železáren (ing. A. Pechal), konstrukci o váze více 6 000 tun dodaly rovněž Vítkovické železárny Ostrava. Most představují spojité trámy o čtyřech polích rozpětí 80, 110, 134 a 100 metrů. Most má 3 vnitřní (mezilehlé) pilíře, jejichž základové jámy musely být otvírány odstřelem. Ocelové obdélníkové uzavřené trámy mají rozměry 6 x 4,1 metru. Celá nosná konstrukce je v prostorové křivce - první tři pole jsou ve vydutém výškovém oblouku s poloměrem R = 100 000 metrů. Celkově je most dlouhý 425 metrů. Most je v úseku dálnice D1 mezi kilometry 31,480 a 32,000. Jeho základové poměry byly dány třebíčsko-meziříčským syenitovým masivem, který byl v místech založení mostních pilířů narušen sestavou puklin a poruch. Most byl uveden do provozu v listopadu roku 1978. Dodavatelem stavby byly Dopravní stavby Olomouc, Vítkovické železárny a Hutní montáže. Most stál 149,1 miliónů Kč a jeho přesný model (ten byl podstatně levnější - stál jen 100 000 Kč) je ve velkomeziříčském Muzeu silnic a dálnic.