VelkeKunetice134.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VELKÉ KUNĚTICE

VELKÉ KUNĚTICE (Jeseník) - silniční most

Ve Velkých Kuněticích, obci poblíž hranic s Polskem, se nachází na místní komunikaci zajímavý most. Jedná se o velmi starou kamennou klenbu téměř půlkruhového tvaru o rozpětí 5,70 metru a vzepětí 2,55 metru. Most má vždy jednu stranu rozšířenou náběhy na vtokové straně vlevo, na výtokové pak vpravo. Náběhy začínají nad vrcholem klenby a přibližně v polovině nadezdívky. Výška nadezdívky je 1,15 metru, výška vozovky mostu nade dnem potoka činí 3,5 metru. Most je opatřen poměrně novým zábradlím, šířka mezi zábradlím v nejužším místě je 4,10 metru.