Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VELKÉ KARLOVICE

VELKÉ KARLOVICE (Vsetín) - lávka pro pěší

Přesnější určení umístění lávky je odbočka ze silnice Velké Karlovice-Vsetín nad soutokem potoka Bzové s další vodotečí. Lávka je před místním domovem důchodců a její délka činí 50 metrů. Lana vycházejí z vrcholů dvou pobřežních pylonů tvaru písmene H. Šířka lávky je 1,8 metrů a její dřevěná mostovka se při přechodu mírně pohupuje. Pod mostovkou vedou dva nosníky o výšce 10 centimetrů a tvaru písmene I.