396u-Velehrad.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VELEHRAD

VELEHRAD (Uherské Hradiště) - silniční most

Velehrad - s majestátním chrámem a klášterem - tradičně patří k našim nejpamátnějším místům a obnovené masové poutě věřících na sklonku 80. let přispěly k pádu totality. Ve Velehradě nalezneme i původně dvěma plastikami zdobený čtrnáctimetrový most na silnici do Buchlovic. Klene se nad potokem Salaškou, který se pod mostem ve svém řečišti lomí v pravém úhlu. Most je umístěn při západním okraji velehradského kláštera. Mostovka byla postupem doby zvednuta skoro k okrajům parapetu, na němž sochy stávaly. Zvednutím úrovně mostovky se sochy dostaly do přímého ohrožení projíždějícími vozidly a byly po roce 1955 sneseny. Směrem na Buchlovice se šířka mostu mezi parapety rozšiřuje.