394u-Varvazov.jpg
Varvazov1.jpg
VArvazov2.jpg
VArvazov3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VARVAŽOV

VARVAŽOV (Písek) - barokní silniční most

Obec - o níž je první zmínka v roce 1254 - patřila Řádu sv. Jana Jeruzalémského. Leží na silnici mezi Zvíkovským podhradím a Miroticemi, 14 km severně od Písku a 4 km západně od hradu Zvíkova. Tak jako ve většině obcí jižních Čech i ve Varvažově jsou zachovány stavby v tzv. selském baroku a klasicistním slohu. Proto byl Varvažov také vybrán k natáčení filmu Je třeba zabít Sekala a k tomuto účelu byla opravena nebo upravena část staveb. Zdejší barokní most přes řeku Skalici má dva segmentové oblouky. Nachází se asi 1 km západně od Varvažova (který je součástí Smetanovy Lhoty) v části obce zvané příznačně U mostu. Jeho plastickou výzdobu tvoří tříboká výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého (ze druhé poloviny 18. století) krytá prejzovou střechou. Střední pilíř půlkruhového zhlaví vystupuje na návodní straně do řečiště, na pravobřežní straně nájezdu na most je ocelovými dveřmi uzavřená komora (v Horních Nerestcích jsme podobé komory našli připravené pro umístění náloží k vyhození mostu do povětří v případě válečného konfliktu). Most byl opraven již v roce 1962. Kromě něho jsme ve Varvažově našli kostelík sv. Kateřiny v raně gotickém slohu.