Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VÁPENKA

VÁPENKA (Náchod) - silniční most

V nevelké obci Vápence nalezneme silniční most, jehož průčelí je obloženo kamenem, zatímco klenba segmentového oblouku je cihelná. Obě pateční čáry oblouku jsou zvýšeny.