Vamberk-most4socha.jpg
Vamberk-most3.jpg
Vamberk2.jpg
393u-Vamberk_b.jpg
Vamberk.jpg
Vamberk1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VAMBERK

VAMBERK (Rychnov nad Kněžnou) - silniční most

Vamberk - město tu vzniklo v polovině 13. století spolu s hradem - je proslulý vambeřickými krajkami. Přes Zdobnici, přes níž je v nedalekém Pekle vzácný dřevěný krytý most (dnes nikoliv jen roubený, nýbrž i na ocelové konstrukci), je ve Vamberku na komunikaci E 14 vedoucí z Ústí nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou tříobloukový, kamenný most zdobený osmi plastikami. Má dva zkosené pilíře. Na povodní straně byly rozšířeny přenesením původního kvádrového zdiva. Pod mostem je na řece splav. Segmenty mostu jsou vždy 13,6 metru dlouhé, parapety se na obou stranách v délce 2,3 metru rozevírají. Vozovka na mostě je 9,5 metru široká, po její každé straně jsou jen půl metru úzké chodníky. Plastiky od vysokomýtského sochaře Harnacha zpodobňují národní světce sv. Cyrila, sv. Metoděje, sv. Václava, sv. Ludmilu, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Most pochází z let 1864-1865.