039-Brno-Ostopovice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-OSTOPOVICE

BRNO-OSTOPOVICE (Brno) - železniční most

Trať Českých drah mezi Bohunicemi a Ostopovicemi, z Brna do Střelic, přechází přes esteticky velmi pěkně působící cihelný viadukt o šestimetrovém rozpětí a třímetrovém vzepětí. Most překonává jak místní komunikaci, tak drobnou vodoteč. Nadloží mezi vrcholem klenby a římsou pod zábradlím je 2 metry vysoké. Most má nejen římsu, ale i čtyři 8 metrů dlouhá opěrná křídla pod železničním náspem, která ho zajišťují z obou stran. Jde o velmi dokonalou ukázku dobré stavitelské práce z konce 19. století.