392u-Valterov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VALTÉŘOV

VALTÉŘOV (Sokolov) - silniční most

V obci Valtéřov nalezneme zděný silniční most s plochým obloukem s oběma patečními čarami o metr zvýšenými. Oblouk má pětimetrové rozpětí a vzepětí pouze 1,5 metru. Zídka parapetu přesahuje plochu průčelí mostu. Nadloží nad vrcholem oblouku je 1,5 metru vysoké, mostovka je odvodněna trubkovým vývodem ústícím nad střed řečiště. Obě strany parapetu jsou zesíleny opěrami trojúhleníkovitého tvaru o třímetrové výšce. Sedm metrů dlouhý most působí z profilu z návodní strany velmi pevným dojmem.