Utery131.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ÚTERÝ

ÚTERÝ (Plzeň-sever) - silniční most

Most z roku 1890 za obcí Úterý převádí silnici III. třídy přes rokli a místní potok. Má polokruhovou kamennou klenbu, pod níž jsou dvě zajímavé klenuté rozpěry o tloušťce 0,60 metru. Délka přemostění činí 3,30 metru při šířce 5,30 metru. Výška mostu nad terénem je 6,55 metru. Most je opatřen ocelovým zábradlím.