Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ÚŠTĚK

ÚŠTĚK (Litoměřice) - hradní most

Úštěk je jako poddanské městečko doložen poprvé roku 1361. Dodnes se dochovala část původního středověkého opevnění, jehož součástí je i arkádová lávka, která se nachází na okraji hradního ostrohu. Bývala vlastně šikmou rampou vyrovnávající rozdíly mezi náměstím a úrovní terénu při hradbách Pikardské věže (ta je doložena již roku 1428) nad hradním příkopem. Přístup je k ní z náměstí k výpadové, tzv. Roudnické brance v hradebním okruhu. Vzhledem k příkopům, které byly před zaniklými branami (Litoměřickou a Lipskou), lze rovněž předpokládat existenci dalších (padacích?) mostů, které umožňovaly přístup do samotného města.