037-Brno-Obany-Zazmoli.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-OBŘANY-Zázmolí

BRNO-OBŘANY-Zázmolí (Brno) - železniční most

Železniční trať z maloměřického seřaďovacího nádraží se stáčí v brněnské čtvrti Obřany obloukem do severozápadního směru ke Královu Poli a Řečkovicím. U obřanské ulice Zázmolí je pod tratí vybudován klenutý kamenný most o jednom poli tvaru segmentového oblouku, který má čtyřmetrové vzepětí a šestimetrové rozpětí. Tloušťka nadloží nad středním klenákem je asi metrová. Jinak je most i se svými čtyřmi křídly ukázkou vzorné kamenické práce našich předků - však také v údolí nedaleké Svitavy směrem na Bílovice bývaly kamenolomy.