389u_UherskyOdtroh_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

UHERSKÝ OSTROH

UHERSKÝ OSTROH (Uherské Hradiště) - zvedací lávka pro pěší

Jihomoravským městem Uherský Ostroh prochází Baťův plavební kanál z konce 30. let. Nedaleko jezu na řece Moravě je plavební komora se zdymadly a přes tuto komoru vede sklápěcí ocelová lávka s vahadlem. Mechanismus řetězového převodu s ozubeným soukolím a klikou umožňuje zvednutí lávky v okamžiku průjezdu lodi kanálem. Protože provoz na plavebním kanále i na Moravě se postupně obnovuje, byla celá unikátní lávka rozebrána, opravena a dána znovu do provozu. Lávka se nachází na vedlejší komunikaci nedaleko fotbalového hřiště a blízko dalšího příhradového ocelového mostu přetínajícícho Moravu těsně nad jezem v blízkosti historického středu Ostrohu. Poblíž zvedací lávky je strážní domek - dřív zřejmě sloužíval k obsluze zdymadla a lávky. Zvedací lávka je pouze šest metrů dlouhá a dva metry široká, konstrukce s protizávažím připomíná typické zvedací lávky v Holandsku. Větrný model od Josefa Kolaji je v Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.