388u-UherskyOstroh.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

UHERSKÝ OSTROH

UHERSKÝ OSTROH (Uherské Hradiště) - silniční most

Co do své mohutnosti nenachází železobetonový obloukový most přes řeku Moravu v Uherském Ostrohu jinde obdoby. Vozidla, která mostem projíždějí působí doslova titěrným dojmem. Obloukový most s dolní mostovkou je 206 metrů dlouhý a 15,37 metru široký, jednotlivá pole mají světlost 33,7 + 125 + 33,7 metru. Výška mostu nad terénem činí asi 14 metrů. Zcela nezvyklá jsou zakončení mostních oblouků ve tvaru jakýchsi nedokončených sloupů, na nichž měly být údajně sochy. Brněnská firma SDS Exmost v roce 1999 most zrekonstruovala. Masivní zakončení oblouků má snad sloužit svým zatěžováním větší stabilitě konstrukce.