036-Brno-Obany-Bilovice_b.jpg
036-Brno-Obany-Bilovice_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-OBŘANY-BÍLOVICE

BRNO-OBŘANY-BÍLOVICE (Brno) - železniční most

V rámci zlepšování kvality železničního koridoru Vídeň-Praha-Berlín bylo třeba zcela rekonstruovat na úseku Brno -Česká Třebová mj. i pětiobloukový železniční most přes řeku Svitavu. Jeho celková délka činí 63,4 metru, jednotlivá rozpětí dvou krajních (půlkruhových) a tří středních (stlačených) oblouků jsou 5,4 metru, 11, 4 metru, 11 metrů, 11,8 metru a 5,8 metru. Šířka mostu mezi zábradlím je 9,9 metru, celková šířka včetně říms pak činí 10,3 metru. Most má podélný sklon 0,57 % a jeho půdorys je v zakružovacím oblouku o poloměru 464 metrů. Stavba proběhla od února do září 1996, samotná betonáž mezi 12. a 18. srpnem 1996. Nejdříve ovšem bylo nutné injektáží zajistit stabilitu pilířů, teprve poté bylo možno na obnovu oblouků a mostovky spotřebovat 2 275 m3 betonu a 160 tun výztužné oceli. Náklady na vlastně znovu postavený most dosáhly 30 milionů korun. Cílem všech provádějících organizací (MOSAN, Železniční stavby Brno, divize GEO-ING Jihlava) bylo maximální zkrácení výluky na této důležité trati. Celé dílo bylo dokončeno za 163 dnů.