Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TÝNEC NAD LABEM

TÝNEC NAD LABEM (Kolín) - železniční most

Dnes již nepoužívaný železniční most na levém břehu Labe, východně od zastávky Týnec nad Labem, byl součástí nejstarší železniční trati na území Čech, vedoucí z Olomouce do Prahy. Most byl však postaven až při modernizaci trati roku 1866. Je zajímavé, že již od počátku byl stavěn jako dvoukolejný. V souvislosti s napřímením trati po 2. světové válce byl ke starému kamennému mostu na severní straně přistavěn nový železobetonový most pro kolejiště a silnici a starý most přestal být používán. Most, vedený v mírném oblouku, měl tři oblouky o rozpětí asi 5,7 metru z pískovcových kvádrů. Celková výška otvorů činila asi 3,5 metru. Dva oblouky (západní a střední) byly téměř zasypány, třetí oblouk dnes slouží jako podchod pro pěší.