Tyn_n_Vlt-most1.jpg
Tyn_n.Vlt.-most2.jpg
384u_TynNadVltavou.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TÝN NAD VLTAVOU

TÝN NAD VLTAVOU (České Budějovice) - silniční most

Další, tentokrát ocelový most přes Vltavu o dvou šedesátimetrových polích byl obnoven dle projektů brněnské kanceláře ing. A. Pechala v roce 1996 v nákladu 5,5 milionů korun - pokud bereme v úvahu přeložky inženýrských sítí, pak byly náklady dvojnásobné. Most s dolní mostovkou a horním příčným zavětrováním (podobný býval například v Židlochovicích) nepůsobí po estetické stránce nijak špatně - pavučinové předivo ocelových prvků je daleko méně jednotvárné než šeď betonových nosníků.