TynnVlt.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TÝN NAD VLTAVOU

TÝN NAD VLTAVOU (České Budějovice) - příjezdní most k hradu

Na pahorku nad pravým břehem Vltavy byl v průběhu 13. století postaven kamenný biskupský hrad, který na počátku husitských válek přešel do rukou šlechty. Jeho majitelé se často střídali a okolo poloviny 16. století byl renesenčně přestavěn. Za třicetileté války však vyhořel a byl záhy zbořen. Zatímco z hradu se dochovalo jen rozsáhlé oválné hradiště se zemními valy po obvodě, renesanční příjezdní most stojí dodnes jako němý svědek zašlých časů. Kamenný most má dva klenuté oblouky. Zdivo parapetu je zajímavým způsobem odlišeno od zdiva ostatního mostu.