Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TÝN NAD BEČVOU

TÝN NAD BEČVOU (Přerov) - silniční most

Týn, dnes součást aglomerace Lipníka nad Bečvou, vznikl jako ves pod hradem Helfštejn. Právě na hradě nalezneme pozoruhodné mosty. První je vstupní do hradu, kdy v příkopě jsou tři nestejně vysoké hranolové pilíře obdélníkovitého tvaru z lomového kamene, které se zužují směrem vzhůru a nesou dřevěnou mostovku se zábradlím. Most je datován těsně po roce 1474. Další most nalezneme na přístupu k hranolovité bráně prvního předhradí. Opět má dřevěnou mostovku, ta však spočívá na obloukovité konstrukci, z níž po stranách i ve středu jsou směrem vzhůru vybíhající hranolové podpěry. Stejně jako předchozí je i tento most z lomového kamene, kladeného na vápennou maltu, pečlivě vrstveného a vždy po 70-80 cm prokládaného drobným štětem, který tvoří vyrovnávací vrstvu. Tento most je datován do roku 1480. Konečně třetí most je na vstupu do druhého předhradí. Ten je obloukový a celý z kamene. Segmentové oblouky na zvýšených patečních čarách jsou vyzděny klenáky a půlválcové vystupující pilíře jsou zakončeny neobvyklou hranolovou konstrukcí.