035u-Brno-Obany-mostcD.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-OBŘANY

BRNO-OBŘANY (Brno) - železniční most

Na rozdíl od většiny moderních železničních viaduktů, které jsou z oceli, je obřanský most vybudovaný v roce 1953 výjimkou. Tím spíše, že používá na obou svých průčelích kamenného obložení ve 26 řadách. Kamenných opracovaných kvádrů bylo použito i při obložení obou opěr. Most měl zřejmě působit příznivě i po estetické stránce, o čemž svědčí i jiný záměr projektanta ing. M. Tenka z Projekční ústředny tehdejších Československých státních drah. V roce 1949, kdy projekt vznikl, ing. Tenk navrhl na obřanském viaduktu i sokly pro dvě sochy. Most měly zdobit ještě další plastiky. Byl by to opravdu úplný unikát mezi železničními mosty, zřejmě nejen u nás. Ze záměru však sešlo a jedinými svědky projektantova záměru jsou prázdné sokly, které paradoxně zůstávají (stejně jako hypotetické plastiky) cestujícím po železnici ukryty - měly působit jen na chodce. Vzepětí oblouků celkem 140 metrů dlouhého a 11 metrů širokého mostu je 8,3 metru. Samotné "ploché" prosté segmentové oblouky jsou 56,3 metru a 52,3 metru dlouhé. Úhel křížení viaduktu se Svitavou, pouliční dráhou a místní komunikací je 90 stupňů. Tloušťka klenby na vrcholu je pouze 1,3 metru. Horní hrana drážního tělesa je ve výšce 10,5 metru nad hladinou řeky.