382u_Tuzice_x.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TUŘICE

TUŘICE (Mladá Boleslav) - silniční most

Další most v Tuřicích vede přes Jizeru na přeložce silnice I/10. V celkové délce 465 metrů má 15 polí o rozpětí 28,43 metru. Sestává ze dvou mostů o různé výšce konstrukce - levý most 1,40 metru, pravý 1,70 metru. Levý most byl postaven běžným způsobem a je v provozu od roku 1977, pravý most byl proveden jako experimentální výstavba nosné konstrukce, jejíž předpjaté nosníky TAUROS se vyrábějí jako staveništní prefabrikáty v ohřívané formě. Náklad na stavbu byl 50 milionů tehdejších Kčs. Generální oprava byla zahájena 1999.