381u_Tuzice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TUŘICE

TUŘICE (Mladá Boleslav) - silniční most

V Tuřicích nalezneme železobetonový obloukový most s dolní mostovkou. Oba postranní oblouky tohoto silničního mostu mají šestimetrové vzepětí. Mostovka je zavěšena na 14 poměrně silných svislicích s metrovými roztečemi. Čelní strany oblouků mezi svislicemi jsou zdobeny vpadlinami. Mezi oběma oblouky jsou příčné trámy v roztečích svislic. Zvláštností tohoto poměrně moderního mostu je jeho malá, pouze čtyřmetrová šířka.