Trebovice12005.jpg
Trebovice22005.jpg
Trebovice125.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TŘEBOVICE V ČECHÁCH

TŘEBOVICE V ČECHÁCH (Ústí nad Orlicí) - železniční most

V obci, která se nachází mezi Lanškrounem a Českou Třebovou, dlouho stával zajímavý, avšak neudržovaný tříobloukový most působící smutným dojmem. Nachází se mezi současnou a bývalou železniční stanicí a převádí železniční trať Českých drah přes říčku Třebovku. Jeho starší část – vyzděná z pískovcových kvádrů s půlkruhovými oblouky z cihel – pocházela z doby výstavby trati ve 40. letech 19. století. V roce 1933, v souvislosti se znovuotevřením třebovického tunelu a zdvoukolejněním tratě, byl rozšířen také původní 9,40 metru široký most, a to o 4,55 metru širokou železobetonovou konstrukci. Na ní býval vyznačen letopočet opravy a rozšíření mostu.

V souvislosti s rekonstrukcí spojovací větve II. tranzitního železničního koridoru byla v říjnu roku 2005 dokončena i rekonstrukce klenbového mostu přes říčku Třebovku, vyvolaná především rozsáhlými úpravami směrového a výškového vedení hlavních kolejí a špatným stavem původní nosné konstrukce (především cihelné klenby). Vzhledem k uvedeným okolnostem zahrnula rekonstrukce původního klenbového mostního objektu mj. demolici cihelné klenby včetně spodní stavby pod kolejí č. 1 a 2, výstavbu nové nosné konstrukce pod kolejí č. 1 a 2 a zesílení betonové klenby pod kolejí č. 3 železobetonovou nasazenou deskou. Stavebním zásahem došlo k zásadní dispoziční změně mostního objektu. Původní klenbový most se třemi kolejemi byl rozdělen na dvě části – novou a starou. Novou část tvoří ocelobetonová spřažená konstrukce a starou betonová klenba o třech polích s nasazenou deskou. Rozpětí nosné konstrukce činí 22,0 m (kolej č. 1, 2) a 6,29 m (kolej č. 3), volná výška pod mostem je 6,9 m (kolej č. 1, 2) a 6,5 m (kolej č. 3).


Projektant: SUDOP PRAHA a.s., Ing. Pavel Horáček a Ing. Jiří Jirásko
Zhotovitel mostu: Skanska DS a.s., závod 77 Mosty
Výrobce ocelové konstrukce: DT výhybkárna a mostárna a.s.