Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TŘEBOUTICE

TŘEBOUTICE (Litoměřice) - barokní silniční mostek

O Třebouticích, které se rozkládají na pravém břehu Labe a byly osídleny už v pravěku, se poprvé prameny zmiňují v roce 1057, kdy byly majetkem litoměřické kapituly. Dnes tu stojí barokní zámeček a pivovar. Východně za vsí pak nalezneme nevelký kamenný klenutý můstek přes místní vodoteč s plastickou výzdobou. Tu představuje - jak jinak - barokní socha sv. Jana Nepomuckého, datovaná mezi lety 1710-1720.