Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TŘEBOŇ

TŘEBOŇ (Jindřichův Hradec) - renesanční silniční most

Proslulé středisko pánů z Růže - nejprve pánů z Landštejna a poté Rožmberků - a po odprodeji Českého Krumlova císaři Rudolfu II. (1602) i jejich poslední hlavní sídlo se honosí řadou pozoruhodných staveb včetně mostů. Tím spíše, že okolní promyšleně zakládané rybníky a další vodní stavby, především Zlatá stoka, která tvořila součást "opevnění"- předpokládají i stavby mostní podobně jako trojice soch sv. Jana Nepomuckého ze 20. let 18. století, které stojí před Budějovickou, Hradeckou i Novohradskou branou. My zmíníme jediný most - zděný s omítnutým průčelím o plochém oblouku čtyřmetrového rozpětí a metrového vzepětí. Nad vrcholem oblouku má římsu. Doba jeho vzniku bývá datována do 16. století.