379u-Trebic.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TŘEBÍČ

TŘEBÍČ (Třebíč) - železniční viadukt

Třebíč - významné středisko jihozápadní Moravy - čekala poměrně dlouho na přímé vlakové spojení. Ve starém mocnářství byly tratě totiž stavěny spíš od severu k jihu než od východu k západu. Když bylo konečně rozhodnuto o prodloužení trati ze Zastávky u Brna přes Třebíč do Okříšek, stavbě se postavila do cesty překážka v podobě téměř padesát metrů hlubokého Liščina údolí a Stařečský potok. Podobně jako ve Znojmě byli i do Třebíče povoláni mostaři z Itálie, kteří v letech 1885-1886 postavili 163 metrů dlouhý nýtovaný viadukt. Ten sloužil bez větších oprav až do roku 1987, kdy přestal vyhovovat jednak zvýšenému provozu, jednak přepravě těžkých komponent nedaleké dukovanské elektrárny. Pro přepravu částí elektrárny z Ostravy musely být zesilovány ostatně další mosty na přepravní trase. V červenci 1987 byla stará příhradová konstrukce vysunuta na pižmo věže směrem k městu a na její místo se do osy koleje přesunula konstrukce vyrobená ve Vítkovických železárnách - na celé akci se ovšem podílelo 24 dalších subdodavatelů. O starém - jak se v Třebíči říkalo "taliánském" - viaduktu se proslýchalo, že bude jako technická památka prodán do Rakouska, skončil však mnohem hůře, a to ve Sběrných surovinách ve šrotu. Spojitý plnostěnný ocelový nosník nového mostu o třech polích byl zasunut na obě betonové opěry pomocí dvou vyprošťovacích tanků - i nová konstrukce podobně jako její předchůdkyně vážila 800 tun. Na injektáž pilířů a podpěr bylo potřeba přeložit na 24 km nejrůznějších kabelů. Nový most byl v celkové částce tehdejších 50 milionů Kč postaven tak, aby současně sloužil jako lávka pro pěší. Zatěžkávací zkoušky byly provedeny kolovými jeřáby, přejezdy lokomotivou v různých rychlostech a raketami.