Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TŘEBÍČ

TŘEBÍČ (Třebíč) - silniční most

V Třebíči je také kamenný silniční most s plochým obloukem o rozpětí 4 metrů a vzepětí 1,5 metru se zvýšenými patečními čarami. Most byl dodatečně rozšířen železobetonovými trámovými nosníky se železobetonovým pilířem uprostřed řečiště.