Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TŘEBECHOVICE POD OREBEM

TŘEBECHOVICE POD OREBEM (Hradec Králové) - silniční most

Třebechovice, původně ves, kolem roku 1300 rozšířená o "Nové město" jsou obecně známé jak svým jedinečným betlémem, který se představil i na světové výstavě, tak horou Oreb, proslavenou husity. Na přelomu 19. století a 20. století je zmiňován vysoký dřevěný most neurčeného stáří, který spojoval na obou březích říčky Dědiny třebechovické Staré a Nové město. Dnes je tu větší silniční trámový železobetonový most s plnostěnnými nosníky, které částečně slouží i jako parapety. Pod parapetní římsou mostu jsou na jeho průčelích nad řekou ozdobné obdélníkové vpadliny. Spodní okraj mostu je pouze ve třímetrové výšce nad hladinou říčky.