Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TRUTNOV

TRUTNOV (Trutnov) - železniční mosty

Jde o případ, kdy železniční most vede nad jiným mostem, čili jde o soubor mostů. Most z ocelových plnostěnných, téměř 2 metry vysokých nosníků s horní mostovkou převádí trať Českých drah nad příhradovým ocelovým mostem s dolní mostovkou. Jde o křížení tratí Trutnov-Jaroměř s tratí Trutnov-Teplice. Oba mosty převádějí trať nad Petříkovickým potokem.