378u-Trutnov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TRUTNOV

TRUTNOV (Trutnov) - vodní most a barokní silniční most

Trutnov jako trhová obec je doložena k roku 1260, v roce 1340 už byla povýšena na městečko, které bylo do 16. století věnným městem českých královen. Souběžně s řekou Úpou a s ulicí Horskou mezi jezem přes Úpu a místní autoškolou nedaleko bývalého závodu Texlen 09 převádí 30 metrů dlouhý, 6 metrů široký a s korytem 1,75 metru vysokým vodní most na pěti kamenných 2,55 metru vysokých pilířích vodu náhonu do místního průmyslového podniku, a to do výše uvedeného jezu. Po obou stranách tohoto moderního akvaduktu jsou úzké inspekční lávky. Jednotlivá pole vodního mostu jsou nesena ocelovými nosníky tvaru písmene I v podélném směru a čtyřiceti nosníky v příčném směru. Koryto vodního mostu je tvořeno 49 svislými nosníky tvaru písmene U, podélných nosníků je vždy šest vedle sebe. Bohužel prostory mezi jednotlivými pilíři - jako v řadě dalších případů - využívá ještě další uživatel, v tomto případě kynologické cvičiště. Podél vodního mostu vede cyklistická stezka, vodní most je od jezu vzdálen přibližně 300 metrů. V blízkosti je rovněž stará silnice do Mladých Buků. Další, tentokrát plastikou zdobený starý silniční most, nalezneme přímo ve městě. Na mostě je sousoší Svržení sv. Jana Nepomuckého, které špatně čitelný chronogram datuje do roku 1728 (nebo 1730?), což by mohlo datovat i samotnou mostní stavbu.