377u-Trstnice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TRSTĚNICE

TRSTĚNICE (Znojmo) - silniční most

Poblíž Trstěnic nalezneme příklad krásné drobné mostní stavby ve volné přírodě. Silniční most má segmentovou klenbu o rozpětí tři metry a 0,5 metru vzepětí, jeho pateční čáry jsou zvýšeny o 2 metry. Průčelí mostu jsou vyzděna z opracovaných kamenných kvádříků s pečlivým vyspárováním. Průčelí jsou zakončena římsami. Most je 7 metrů dlouhý, jeho klenba je cihelná, avšak průjezd mostem je bez jakéhokoliv omezení. Projíždějící pasant na mostovce ani neví, že přejíždí po pěkné mostní stavbě, kterou je možné obdivovat pouze z řečiště.