3981_cb.jpg
3984_cb.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TRMICE

TRMICE (Ústí nad Labem) - přemostění železniční stanice

V rámci stavby přeložky tratě Ústí nad Labem – Teplice bylo realizováno technicky zajímavé přemostění, které umožnilo mimoúrovňové křižování nákladové koleje s kolejištěm železniční stanice Trmice.

Návrh mostu ovlivňovala řada nepříznivých okolností: směrové vedení nákladové koleje v oblouku o poloměru pouze 350 metrů, šikmé křížení koleje s kolejištěm stanice, neúnosná základová půda, nedostatek prostoru v kolejišti stanice pro umístění podpěr a stavební výšku mostu, trakční vedení ve stanici a požadavek na minimalizaci výluk.

Nosná konstrukce v každém ze tří polí je ocelová, prostě uložená, se dvěma hlavními nosníky tvořenými trámem vyztuženým obloukem (Langrův nosník), s dolní prvkovou uzavřenou mostovkou, s kolejovým ložem. Osová vzdálenost hlavních nosníků je 6,9 metru.

Na opěrách jsou konstrukce uloženy kolmo; na pilířích šikmo, protože pilíře bylo nutno tvarově i dispozičně přizpůsobit průjezdním průřezům staničních kolejí. Z toho vyplynula různá rozpětí hlavních nosníků (46 – 55,25 m). Z estetických důvodů jsou v jednom poli délky oblouků vždy stejné a tyto oblouky jsou vstřícně umístěné. Výška každého oblouku je 7,7 metru, výška trámu 2,25 metru.

Spodní stavbu tvoří dvě opěry s rovnoběžnými křídly a dva pilíře. Opěry a pilíře jsou z monolitického železobetonu, rovnoběžná křídla jsou montovaná z typizovaných krabicových prvků U (SUDOP). Most slouží provozu od května 1982.


Projektoval Státní ústav dopravního projektování v Praze, odp. projektantka Ing. Hana Knoblochová.