375u-Tovacov_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TOVAČOV

TOVAČOV (Přerov) - zámecké mosty

K tovačovskému zámku, který je zvěčněn v oblíbené moravské lidové písni, vedou celkem tři mosty: tříobloukový, přibližně 20 metrů dlouhý hlavní most cihlový, jednoobloukový betonový a litinová lávka se zdobeným zábradlím. Cihlový most je 5 metrů široký, horní okraj plného parapetu 0,80 metru nad římsou je v pětimetrové výšce nade dnem zámeckého příkopu. Půlkruhovité oblouky jsou zaklenuty pěti řadami paprskovitě uspořádaných řad cihel, oblouky jsou nestejného rozpětí a vzepětí. Cihla jako stavební materiál je u mostů používána řídce - ještě například u nadjezdů nad železnicí z Brna do Znojma nebo v samotném Znojmě u tzv. Červeného viaduktu.