Tousice2.jpg
Tousice1.jpg
Tousice3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TOUŠICE

TOUŠICE (Kolín) - most na hrázi bývalého rybníka

Na potoce Výrovka (též Vavřinec nebo Kouřimka), jihovýchodně od vesnice Toušice, existoval v minulosti velký rybník, z něhož se dochovala hráz, jejíž součístí byl i pozoruhodný barokní kamenný most přes oba přepady. Most pocházející patrně z počátku 18. století má pět oblouků, pilíře založené přímo na skalním prahu jsou na návodní straně zpevněné břity. Most je postaven z místní ruly. Rybník byl s velkou pravděpodobností vypuštěn na konci 18. století. Toušický most je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Půvabná stavba je součástí naučné stezky Zásmuky – Kouřim.