Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TOMICE

TOMICE (Benešov) - silniční most

Přes údolí Tomického potoka vede o celkové délce 121,7 metru a šířce 9 metrů první most v našich zemích z předpjatého betonu, který byl stavěn metodou "zasouvání" místo běžně užívané metody letmé betonáže. Přes údolí vede most ve výšce 30 metrů, samotná konstrukce je vysoká 2,5 metru při rozpětí jednotlivých 3 polí: 34,2 metru, 51,3 metru a znovu 34,2 metru, přičemž jde vždy o násobky míry základního modulu dlouhého 5,7 metru. Pracnost tohoto druhu stavby byla užitím této moderní technologie snížena o více než 50% - ve srovnání s podobným mostem stavěným na skružích. Již v roce 1972 proto byly připraveny projekty dalších tří mostů stavěných stejnou technologií - pracnost přitom byla ještě více snížena a spolu s ní i plánovaný čas výstavby byl zkrácen z původních 15 na pouhých 8 měsíců.