Tesovice1.jpg
Tesovice2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TĚŠOVICE

TĚŠOVICE (Prachatice) - zaniklý silniční most

Silniční most převáděl přes Blanici důležitou komunikaci spojující Prahu s německým Pasovem. Most měl tři stlačené oblouky o světlosti 7,5 m – 7,8 m, vyklenuté z lomového zdiva. Pilíře postavené ze žulových kvádrů byly zvrchu zakončeny deskovou římsou, cvikly a parapety zábradlí byly vyzděné z lomového kamene. Těšovický most, který pocházel patrně z barokního období, byl bohužel 12. srpna 2005 při povodni zcela zničen.