Terezin.jpg
374u-Terezin_b.jpg
374u-Terezin_a.jpg
Terezinb.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TEREZÍN

TEREZÍN (Litoměřice) - pevnostní most

Terezín - neblaze proslulý za nacistické okupace - založil roku 1780 císař Josef II. při řece Ohři jako pevnostní město. Patřil k pevnostní soustavě, která byla budována na obranu Čech ze severního a severozápadního směru, tedy hlavně proti pruské rozpínavosti. Jinými pevnostmi v této soustavě byly například Josefov, Hradec Králové a Olomouc. V Terezíně byly vybudovány od roku 1780 pevnosti dvě: hlavní na levém břehu Nové Ohře a Malá pevnost na pravém břehu Staré Ohře. Město i pevnost patří k důležitým památným objektům takzvané meziérské pevnostní školy. Při budování pevností došlo ke zrušení dvou obcí - obyvatelstvo přesídlilo do Travčic a Nových Kopist. K pevnostní soustavě - podobně jako k většině středověkých hradů - patřily mosty vedoucí přes vodní příkopy, které i v 18. století hrály svou obrannou roli. K Malé terezínské pevnosti vedou dva mosty: kamenný se čtyřmi segmentovými oblouky a dále most k tzv. Pražské bráně. K Velké, hlavní pevnosti vedly čtyři brány - dnes už neexistující - avšak pevnostní mosty kdysi k těmto stavbám vedoucí zbyly dodnes. Čtrnáctiobloukový most - o výšce vrcholů segmentů čtyři metry nad hladinou Ohře - se pak nachází v soustavě opevnění nazývané retranchement. Tento most spojuje Velkou a Malou pevnost.