Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TAŽOVICE

TAŽOVICE (Strakonice) - středověký silniční most

Ves Tažovice s tvrzí je doložena k roku 1360. Stojí v ní barokní zámek, později ještě upravovaný. Značného stáří je též dvouobloukový kamenný most přes Novosedlský potok (Kolčavku) na staré trase silnice z Volenic do Kraselova. Uprostřed mostu, který je snad už středověkého původu, stojí kamenná barokní socha sv. Jana Nepomuckého (datovaná 1771) na straně jedné a výklenková kaplička (datovaná do 19. století) na straně druhé. Most byl opraven v roce 1986 a už je vyhrazen výlučně pro pěší.