Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TACHOV

TACHOV (Tachov) - mostky pro pěší

Tachov bývá pro svou strategickou polohu nazýván také "Klíčem ke království". Hrad nad řekou Mží je doložen už v první polovině 12. století, o století později tu vzniklo nové město, od roku 1285 uváděné jako korunní. Dva z celkem šesti moderních tachovských mostů (někdy jsou v literatuře uváděny jako lávky) přes řeku Mži mají shodnou železobetonovou konstrukci. Vznikly s nějvětší pravděpodobností mezi počátkem a 20. lety 20. století. Řečiště překonávají ve výšce 6 metrů nad hladinou řeky. Komunikace vedená po mostku-lávce kopíruje výduť mostního oblouku a je doplněna schody. První můstek je na pěšině za bývalým klášterem (dnes Městské muzeum, které mj. uchovává dvě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století - z bývalých mostů?) a dosahuje šířky pouhých 1,7 metru. Jedná se o železobetonový jednoobloukový most s vysoce vyklenutou mostovkou a nástupem na levém břehu. Pochází z počátku 20. století a překonává říčku Mži v jihovýchodní části městského jádra z Chodské ulice k bývalému františkánskému klášteru. Druhý je situovaný asi 0,5 km výše, nachází se na konci Vodní ulice a má o něco větší šířku.