372u_Tabor_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

TÁBOR

TÁBOR (Tábor) - staré silniční mosty

Přes Jordánský potok vede jednoobloukový kamenný, pečlivě obnovený most se dvěma žlábky odvodňujícími mostovku. Ve zdi opěry je další malý otvor zřejmě k odvádění stoleté vody. Přes Kozský potok je asi ve výšce 12 metrů krásný klenutý kamenný a zároveň omítnutý obloukový most v hlubokém kaňonu nedaleko Kozího hrádku, který je od mostu vzdálen asi 1 km.