033u-Brno-Malomeice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-MALOMĚŘICE

BRNO-MALOMĚŘICE (Brno) - lávka pro pěší

Mimořádně dlouhá ocelová lávka pro pěší nad seřaďovacím nádražím Českých drah. Lávka z ocelového truhlíku o 8 polích a členitém přístupu na několika ramenech spojuje prostor kolem Maloměřických cementáren se čtvrtí Na Kořebníku kolem ulice Podzimní. Pod celkem 28 kolejemi sloužil původně chodcům podchod, který byl v 80. letech 20. století použit pro horkovodní potrubí vedoucí teplo do nových brněnských čtvrtí Líšeň a Vinohrady, a proto byl z bezpečnostních důvodů pro chodce uzavřen. Lávka ve výšce 12 metrů překonává vzdálenost 300 metrů (delší je pouze nad kolejištěm v České Třebové). Její osvětlení bylo umístěno do parapetu, a skutečnost, že je zcela zničeno (rozkradeno), jen dokazuje nevhodnost tohoto typu osvětlení pro mosty. Bylo rovněž už započato s celkovou údržbou lávky opískováním a natřením její části, rekonstrukce však byla pro nedostatek financí přerušena.