Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

MUZIKA František (* 26. 6. 1900 Praha, + 1. 11. 1974 tamtéž) - český malíř a scénograf

František Muzika studoval v ateliéru J. Štursy na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1918-24, v roce 1921 se stal členem Devětsilu a roku 1926 byl přijat do Spolku výtvarných umělců Mánes. Po 2. světové válce (1945) byl jmenován profesorem krásného písma na Uměleckoprůmyslové škole (později Vysoké škole uměleckoprůmyslové); s jeho pedagogickou činností souvisí vydání dvoudílné publikace Krásné písmo (1958).

Nevyrovnané Muzikovy rané práce mají souvislost s atmosférou Devětsilu: maluje poetické krajiny a figurální scény ve stylu mezi realismem a primitivismem. Počátkem 20. let je ovlivněn také lyrickým kubismem, spíše však jeho barevným podáním. Ve 30. letech se přiblížil formálně surrealismu, námětově čerpal ze snových pocitů a fantazijních představ. Ve válečných letech jsou náměty založeny na antropomorfizaci neživé přírody (proslavený cyklus Z českého ráje).

Muzikova tvorba, podmíněná vynikající malířskou technikou, byla vždy racionální, kompozice vzájemně neslučitelných reálných prvků klasická, takže jeho obrazy se přibližují oblasti fantaskního umění (například Requiem, 1943-44). Byl rovněž jednou z předních osobností především meziválečné scénografie (v letech 1927-47 navrhl více než 100 scénických úprav) a také knižní grafiky - pracoval především pro nakladatelství O. Štorcha-Mariena.

(vl)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie