Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

 

<-L Zpět na abecední vyhledávání N->

MORAVEC František (* 23. 7. 1895 Čáslav, + 26. 7. 1966 Washington, USA) - československý generál

František Moravec musel roku 1915 zanechat studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, byl vyslán do školy pro záložní důstojníky a odvelen na ruskou frontu, kde v lednu 1916 přešel do zajetí. Vstoupil do Srbské legie a s ní bojoval v Rumunsku. Po vstupu do čs. legií se dostal mimo Rusko a účastnil se bojů v Řecku, ve Francii a v Itálii. Po návratu do vlasti v listopadu 1918 byl ihned vyslán na Slovensko do bojů proti maďarským bolševikům.

Zůstal pak důstojníkem z povolání, v roce 1927-29 vystudoval Vysokou školu válečnou a po krátkém působení v Plzni byl v roce 1930 převelen do Prahy jako přednosta zpravodajského oddělení Zemského vojenského velitelství. Od roku 1934 až do posledních hodin existence Československa byl přednostou pátrací skupiny II. oddělení generálního štábu. Zde vybudoval velmi úspěšnou zpravodajskou službu, kterou zaměřil především na získávání informací o německých záměrech.

S cennými dokumenty a s 11 nejbližšími spolupracovníky odletěl krátce před příchodem okupačních vojsk do Velké Británie, kde ve spolupráci s Brity řídil v letech 1940-45 čs. exilovou zpravodajskou službu, známou svými hodnotnými informacemi (i díky pokračujícímu kontaktu s nejvýznamnějším agentem A-54, který udržovala v Protektorátu skupina Balabán-Mašín-Morávek). V roce 1944 byl povýšen na brigádního generála, což bylo posledním oceněním jeho velkých zásluh.

Po válce byl v důsledku odporu KSČ proti jeho osobě poslán na dovolenou a až v roce 1947 byl jmenován velitelem divize v Mladé Boleslavi. Po únoru 1948 uprchl do exilu v USA, kde pracoval jako poradce ministerstva obrany. Jeho vzpomínková kniha Špión, jemuž nevěřili podává zprávu nejen o jeho zpravodajské činnosti, ale i charakteristiky předních exilových politiků.

(mch)


Předchozích 1 Zpět na abecední vyhledávání Dalších 1