Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KOLÍN (Kalina) z CHOTĚŘINY Matouš (Mattheus Collinus a Choterina) (* 1516 Kouřim, + 4. 6. 1566 Praha) - český humanista a básník

Syn kouřimského měšťana se původně jmenoval Kalina, ale díky latinizovanému jménu Collinus, znovu "přeloženému" do češtiny, ho známe jako Matěje Kolína. Po studiích v Praze pokračoval na universitě v německém Vitemberku (Wittemberg) u významného německého humanisty Filipa Melanchtona, podobně jako o něco později i jiný český vzdělanec Petr z Tulechova. Po návratu do Čech se stal profesorem řečtiny na pražské universitě (od 1541) a poté i latiny, ale jeho luteránské vyznání mu působilo značné komplikace a nesnáze. Oporou a mecenášem mu v této nelehké době byl J. Hodějovský z Hodějova, jehož zásluhou získal M. Kolín v roce 1542 povýšení do vladyckého stavu, erb a titul s přídomkem z Chotěřiny. Hodějovský mu také pomohl zřídit roku 1548 soukromou školu, kde se vzdělávali mladíci ze vznešených rodin. Svému mecenáši pak M. Kolín - z vděčnosti a úcty - připsal řadu svých básní. Patřil nesporně mezi nejtalentovanější básníky Hodějovského družiny a jeho poezie zahrnovala snad všechny druhy a útvary oblíbené v té době.

Na universitě, silně ovlivněn Melanchtonovou výukou, četl posluchačům řecké autory (proslul jako vykladač Homérovy Illiady) a vykládal jim latinské klasiky. V roce 1558 byl, pravděpodobně na zásah jezuitů, lektorátu na universitě nenadále zbaven. Věnoval se pak pouze své soukromé škole, literární činnosti, a především rozsáhlé korespondenci s významnými humanistickými osobnostmi své doby (ta nebyla nikdy souborně vydána).

Napsal také řadu prozaických, básnických i naučných děl (převážně latinsky), z nichž však většina nebyla v jeho době vytištěna, a tak se dochovaly z jeho tvorby pouze fragmenty, například: Harmoniae univocae (Jednohlasé písně, 1555), Farragines (Smíšené básně, 1561), pedagogický spis o výchově Elementarius libellus in lingua Latina et Boemica pro novellis scholasticis (Knížka začátkův v jazyce latinském a českém pro nové žáčky, 1550, 1557) a také přehled českých církevních dějin Vera narratio de statu religionis in bohemica gente.
(mp, jv)
Urbánek R.: Novoutrakvistický humanista Matouš Kollin z Chotěřiny a starší husitská tradice, Časopis Společnosti přátel starožitností českých, Praha 1956; Businská H.-Martínek A.: Renesanční poezie, Praha 1975


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie